Het e-Competence Framework (e-CF)

De ontwikkeling van het European e-Competence Framework (e-CF) heeft als doel om binnen het Europese ICT-domein, eenduidig en transparant te kunnen communiceren. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om tot een Europese acceptatie te komen en inmiddels is e-CF zo volwassen geworden dat vele bedrijven en organisaties het e-CF hebben geaccepteerd en gebruiken voor meer structuur in alle ICT-functies. Eind 2019 is versie 4.0 gepresenteerd met 41 competenties. De ICT Competence Factory heeft haar propositie gebaseerd op e-CF versie 4.0. De structuur van het e-CF-framework 4.0 is opgebouwd uit vier dimensies, namelijk; vijf competentiegebieden (A t/m E), 41 e-competenties en vijf niveaus van bekwaamheid (zie tabel 1). De vierde dimensie zijn de competentie gerelateerde kennisgebieden en gedragsvoorbeelden (zie tabel 2).

Tabel 1: De 41 competenties van e-CF versie 4.0

Tabel 2 toont alle vier dimensies van de e-CF competentie E 3.0 (Risk Management), dus inclusief de beschrijving van de drie gedefinieerde bekwaamheidsniveaus en de gedefinieerde kennisgebieden en gedragsvoorbeelden.

Tabel 2: e-CF competentie 3.0 Risk Management

Het e-CF is een framework en geen keurslijf, want een organisatie kan (en zal) altijd zijn eigen accenten in het functieprofiel aanbrengen, zowel op hard- en soft skills. In de meeste gevallen zijn bedrijfsspecifieke competenties onderdeel van de soft-skills (TMA).
Door gebruik te maken van deze e-CF competenties worden niet alleen hoogwaardige functieprofielen gedefinieerd, maar brengt het ook ICT en HRM samen in het gemeenschappelijk domein van competenties (soft- en hard skills).