Het e-Competence Framework (e-CF)

In 2003 zijn de eerste stappen gezet om tot het Europeaan e-Competence Framework (e-CF) te komen, met als doel om binnen het Europese ICT-domein, eenduidig en transparant te kunnen communiceren. In 2014 is e-CF-versie 3.0 (met 40 ICT competenties) gepresenteerd en officieel overgedragen aan alle nationale standaardisatieorganen, verenigd binnen het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Dit was het startsignaal voor bedrijven en organisaties om meer structuur aan te gaan brengen in alle ICT-functies. De structuur van het e-CF-framework is opgebouwd uit vijf dimensies samengebracht in onderstaand datamodel (zie tabel 1).

Tabel 1: Datamodel e-CF (bron e-CF in de praktijk van Marleen Olde Hartman)

Met behulp van het datamodel zijn de 40 ICT-competenties (hard-skills) eenduidig en met gedragsvoorbeelden beschreven. Door gebruik te maken van deze e-CF competenties worden door ICT en HRM de diverse ICT-functies gedefiniërd. Het e-CF is een framework en geen keurslijf, want een organisatie kan altijd zijn eigen accenten in het functiehuis aanbrengen, zowel op hard- en softskills. In de meeste gevallen zijn bedrijfsspecifieke competenties wel onderdeel van de soft-skills (TMA).