TMA & e-CF, een goed stel

Figuur 1: Het TMA / e-CF gap-fit analyse proces

Door het gebruik van innovatieve ICT kunnen er nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld, of we kunnen bestaande producten en diensten efficiƫnter produceren. We zien dat innovatie ook impact heeft op de processen en op de manier van samenwerken (bijvoorbeeld via Agile). Met andere woorden, het gebruik van andere technieken vraagt ook andere hard- en soft-skills (gedrag) van medewerkers en leidinggevenden. Kortom er moet ook een transitie plaatsvinden naar een gewenst gedrag die een andere manier van (samen)werken mogelijk maakt. Om de ontbrekende of te ontwikkelen competenties binnen dat gedrag te bepalen moet het verschil worden gemeten tussen het gewenste gedrag (beschreven in het functieprofiel) en het voorkeursgedrag van de medewerker. Voor het inventariseren van de soft-skills wordt gebruik gemaakt van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode en voor de hard-skills inventarisatie gebruiken van het e-Competence Framework (e-CF). De rapportages worden geƫvalueerd en de conclusies worden gebruikt voor diverse activiteiten (zie figuur 1).

Het uiteindelijke resultaten kunnen worden gebruikt bij:

  • Instroom.
  • Doorstroom (verticale of horizontale).
  • Professionele groei, als individu of als team.
  • Mobiliteit.

De TMA/e-CF matrix.

Een onderdeel dat gebruikt kan worden bij instroom en doorstroom is de door ICT Competence Factory ontwikkelde TMA/e-CF matrix. Binnen deze matrix zijn de 53 TMA-competenties en de 41 e-CF competenties met elkaar gekoppeld. Zo kan op basis van de TMA-competenties de ontwikkelbaarheid van de e-CF competenties worden bepaald en een onderbouwde inschatting worden gegeven of een bepaalde ICT-competentie een medewerker energie gaan geven of energie gaan kosten.