TMA & e-CF, een goed stel

Door het gebruik van ICT worden er nieuwe producten ontwikkeld, of bestaande producten worden efficiënter geproduceerd. Hierdoor veranderen ook de processen en de manier van samenwerken (bijvoorbeeld via Agile). Maar uiteindelijk is de vraag welk hard- en soft-skills medewerkers en leidinggevenden moeten hebben om op een andere manier en met andere ICT te kunnen werken. Kortom er moet een transitie plaatsvinden van oude naar de nieuwe hard- en soft-skills die een andere manier van (samen)werken mogelijk maakt. Om de ontbrekende of te ontwikkelen skills (competenties) te bepalen moet het verschil worden gemeten tussen het gedefinieerde functieprofiel (strategisch niveau) en de gemeten hard- en soft-skills (tactisch en operationeel niveau). Hiervoor gebruiken wij het e-Competence Framework (e-CF) (hard-skills) en de Talent Motivatie Analyse (TMA) methode voor de soft-skills. De uitkomsten worden via de rapportages (een on-line rapport en een gesprek voor de TMA en een on-line rapport voor e-CF) geëvalueerd (zie figuur 3).

Figuur 3: Het TMA / e-CF gap-fit analyse proces

Door het samenvoegen van beide rapportage volgt er een evaluatie en een conclusie en deze kan zijn:

  • De fit/gap analyse geeft aan dat er een mogelijkheid is om de ontbrekende hard- en/of soft-skills te ontwikkelen;
  • De fit/gap analyse geeft aan dat er gekeken moet worden naar interne of externe mobliteit.

Doordat de ICT Competence Factory het e-CF en de TMA heeft geïntegreerd zijn wij in staat om op basis van gemeten soft-skills (TMA) de e-CF hard-skills te bepalen en kan er eventueel naar andere (e-CF) functieprofielen worden gezocht (intern en/of extern). Of eventueel naar een functie in een ander domein.

Samen met u en onze partners kunnen wij dit transitietraject vormgeven