De Talent Motivatie Analyse (TMA) methode

Wat zou het mooi zijn als een organisatie alleen zou bestaan uit medewerkers en managers die voor 100% over de juiste soft- en hard-skills (competenties) zouden beschikken. Helaas is dit niet mogelijk, maar met behulp van de Talent Motivatie Analyse (TMA) methode brengen we de aanwezige en ontwikkelbare soft-skills in kaart.

Figuur 1; Van visie naar gedrag (bron Phase4U)

De TMA- methode geeft namelijk inzicht in 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties. Doordat de TMA-methode de koppeling maakt tussen talenten en competenties , wordt duidelijk of de medewerkers de juiste competenties (soft-skills) bezitten om de beoogde bedrijfsdoelstellingen te realiseren (zie figuur 1).

Competentie Set Analyse (CSA) proces.

Om te bepalen wat het verschil is tussen het gewenst gedrag en het gewenst voorkeursgedrag (gemeten met de TMA methode), moet eerst het gewenst gedrag worden bepaald. Dit proces is het Competentie Set Analyse (CSA) proces en in 5 stappen worden alle functieprofielen met bijbehorend gedrag bepaald. Deze gedefinieerde functieprofielen vormen samen het corporate functiehuis.

De TMA.

Figuur 2: Talenten DNA (Bron: TMA)

Nadat het functiehuis is bepaald, zal elk medewerker een TMA doorlopen en dan is het verschil tussen het gewenst gedrag en het gewenst voorkeursgedrag duidelijk. Hierdoor wordt duidelijk wat het te ontwikkelen voorkeursgedrag is en hoeveel tijd en geld er moet worden ge├»nvesteerd om de organisatie op het juiste competentieniveau te brengen. Door alle persoonlijke TMA’s (zie figuur 2) van een team te integreren ontstaat een teamdiagram en worden de ontbrekende talenten / competenties per team duidelijk.

Een TMA is de combinatie van een on-line tool, met een rapport als resultaat. Het rapport wordt in een persoonlijk gesprek met de medewerker besproken. De TMA kan worden uitgebreid met een 360 Graden feed-back voor een nauwkeuriger gedragsanalyse.

Instroom, doorstroom en mobiliteit.

De TMA methode wordt ingezet voor instroom, doorstroom, coaching, beoordeling, beroepskeuze, re-integratie, vlootschouw en mobiliteit.