Diensten

De digitale transformatie

De snelle ontwikkeling van de Informatie Communicatie Technologie (ICT) heeft het leven van de professional en de consument sterk veranderd. Mede door de ICT leven we in een 24/7 economie, vervagen grenzen tussen zakelijk en privé of lopen in elkaar over. Door het toepassen van bijvoorbeeld:

  • Artificial Intelligence (AI);
  • Cloud computing;
  • Blockchain;
  • Internet of Things (IoT);
  • Big Data;

ontstaan er nieuwe producten of ze veranderen, net als de interne en externe processen. Al deze veranderingen hebben tot gevolg dat we ook andere hard- en soft-skills nodig hebben om het werk te kunnen uitvoeren.

Hard-skills vs soft-skills

bron: [Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen]

Waarom gaan medewerkers voor de ene manager door het vuur en krijgt de andere manager alleen maar dingen voor elkaar door gebruik te maken van zijn hiërarchische status? Beide managers hebben geleerd hoe ze een vergadering moet voorzitten en hoe ze de kosten van hun afdeling moeten berekenen. Ze hebben allebei de hard-skills om hun functie uit te kunnen oefenen. Echter wat ze niet uit een boek hebben geleerd zijn hun soft-skills.

De ene person bezit meer inlevingsvermogen dan de ander. De een heeft meer flexibel gedrag dan de ander of heeft meer durf. Met andere woorden; een succesvolle manager (vanuit het perspectief van de medewerker gezien) wordt voor het grootste deel bepaald door het beschikken van de juiste soft-skills. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat ze over de juiste capaciteiten beschikkken voor het ontwikkelen van de hard-skills.

Van Skills naar performance

De ICT zorgt voor nieuwe producten en diensten, die met andere processen tot stand komen. Deze nieuwe processen vragen ook andere hard- en soft-skills. Voor het gestructureerd in kaart brengen van de gewenste en aanwezige hard-skills van de ICT medewerkers gebruikt de ICT Competence Factory het Eurpean e-Competence Framework (e-CF) en voor het bepalen van de gewenste en aanwezige soft-skills wordt de Talent Motivatie Analyse (TMA) gebruikt. Verder heeft de ICT Competence Factory een model ontwikkeld (TMA & e-CF, een goed stel), waardoor het mogelijk is om met behulp van een TMA overzicht te bepalen of noodzakelijke hard-skills (e-CF) (makkelijk) zijn te ontwikkelen of niet. Dit model maakt het ook mogelijk om vanuit de aanwezige soft-skills (TMA) de voor de medewerker meest voor de hand liggende ICT functies te selecteren.